Joomla gallery by joomlashine.com

flash

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

วันฝึกซ้อมใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.
ถ่ายภาพหมู่หน้าตึกเทียมคมกฤส เวลา 13.00 น.ฝึกซ้อมใหญ่ ณ คณะวนศาสตร์ การแต่งกายเหมือนวันพิธี

วันพิธีรับพระราชทานปริญญา คณะวนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.
ตั้งแถวเช็คชื่อ 10.00 น. ณ. ศูนย์เรียนรวม 3

อ่านเพิ่มเติม...
 

ทุนการศึกษาวิชาโครงงาน

วิศวกรรมป่าไม้

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้มีนโยบายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานและต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด รายละเอียดการสนับสนุนตามไฟล์ด้านล่าง

รายละเอียด

 

โครงการ The 6th AC21 Student World Forum 2015 in France

อ่านเพิ่มเติม...

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และการทำไม้ ของสวนสัก ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และการทำไม้ ของสวนสัก ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย คุณประเสริฐ เนตรประจิตร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ออป. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ เมือวันที่ 7 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ "การทำไม้ยูคาลิปตัสในมุมมองของภาคเอกชนโดยอิงระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้จัดการบรรยายพิเศษ "การทำไม้ยูคาลิปตัสในมุมมองของภาคเอกชนโดยอิงระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน" โดยมีคุณณรงค์ มีนวล จากบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้ารับฟังทั้งจากนิสิตและบุคคลภายนอก (ภาคเอกชน)

อ่านเพิ่มเติม...

 

Page 14 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates