Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ประชาสัมพันธ์ห้องพักโดยมหาวิทยาลัยช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

บรรยายrพิเศษเรื่อง "การทำไม้ในมุมมองของภาคเอกชน"

 

บรรยากาศงานนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2557

 

โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2557

นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา

กำหนดการ โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้อง 111 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

17.00 - 17.10 น.                นิสิตลงทะเบียน

17.10 – 17.20 น.               หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้กล่าวต้อนรับนิสิตของภาควิชาฯ (พร้อมแนะนำอาจารย์ประจำในภาควิชา)

17.20 – 17.50 น.               อ.ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง แนะนำการเรียนในภาควิชาฯ

17.50 – 18.10 น.               นิสิตแต่ละคนกล่าวแนะนำตัวเอง (คนละไม่เกิน 2 นาที, ทำ Powerpoint ด้วย)

18.10 - 19.00 น.                นิสิตแยกกลุ่ม เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรับประทานอาหารร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครทุนการศึกษาคณะวนศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะวนศาสตร์ รับ-ส่ง ใบสมัครที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 ตึกเทียมคมกฤส ตั้งแต่วันนี้ - 18 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 

Page 15 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates