Joomla gallery by joomlashine.com

flash

รับสมัครทุนการศึกษาคณะวนศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะวนศาสตร์ รับ-ส่ง ใบสมัครที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 ตึกเทียมคมกฤส ตั้งแต่วันนี้ - 18 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 

ทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Japanese forests and Forest mechanization"

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Japanese forests and Forest mechanization"
โดย Professor Tetsuhiko Yoshimura

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10:30-11:30 น.
ณ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ห้อง 111
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://goo.gl/Xfm7LE

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการเลือกสาขาวิชา หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร์)

วันที่ กำหนดการ
19 ส.ค. 57 (16.30-18.00 น.) การแนะนำการเลือกสาขาวิชา
(ห้องประชุมสง่าสรรพศรี)
22 ส.ค. 57 นิสิตยื่นแบบเลือกสาขาวิชาที่งานบริการการศึกษา
2 ก.ย. 57

ประกาศรายชื่อนิสิตพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ สามารถรับนิสิตได้จำนวน 12 คน นิสิตที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษา ข้อมูลกลุ่มวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรคณะวนศาสตร์ 2557

ฝึกซ้อมย่อย (ครั้งที่ 1) วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557

ฝึกซ้อมย่อย (ครั้งที่ 2) วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

ฝึกซ้อมใหญ่  วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวนศาสตร์ (รับจริง) วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

ดาวโหลดไฟล์กำหนดการ (pdf)

อ่านเพิ่มเติม...

 

Page 16 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates