Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Japanese forests and Forest mechanization"

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Japanese forests and Forest mechanization"
โดย Professor Tetsuhiko Yoshimura

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10:30-11:30 น.
ณ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ห้อง 111
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://goo.gl/Xfm7LE

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการเลือกสาขาวิชา หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร์)

วันที่ กำหนดการ
19 ส.ค. 57 (16.30-18.00 น.) การแนะนำการเลือกสาขาวิชา
(ห้องประชุมสง่าสรรพศรี)
22 ส.ค. 57 นิสิตยื่นแบบเลือกสาขาวิชาที่งานบริการการศึกษา
2 ก.ย. 57

ประกาศรายชื่อนิสิตพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ สามารถรับนิสิตได้จำนวน 12 คน นิสิตที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษา ข้อมูลกลุ่มวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรคณะวนศาสตร์ 2557

ฝึกซ้อมย่อย (ครั้งที่ 1) วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557

ฝึกซ้อมย่อย (ครั้งที่ 2) วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

ฝึกซ้อมใหญ่  วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวนศาสตร์ (รับจริง) วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

ดาวโหลดไฟล์กำหนดการ (pdf)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ให้นิสิตรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้นิสิตที่อยู่ในสถานะรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคให้สามารถพิมพ์ใบชำระเงิน (KU9) และลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาได้

ช่วงเวลาการเข้าพบ: 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ สำหรับนิสิตที่มีสถานะปกติ แนะนำให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

Page 16 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates