การชักลากไม้ด้วยช้าง : วัฒนธรรมที่ควรค่าอนุรักษ์

elephant

โดย ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กทม. 10900
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดบทความที่นี่