เปิดบ้านป่าไม้ครั้งที่ 18

openhouse1

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกันจัดบูธแนะนำภาควิชาฯ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะวนศาสตร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

 

 

openhouse2

 

openhouse3