นิสิตสาขาวิศวกรรมป่าไม้ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

gold

การประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรีวนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้คว้ารางวัลอันดับที่ 1 และ 2 ในสาขาโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยนิสิตที่สร้างชื่อทั้ง 2 คน คือ

  1. นางสาวชลดา ประเสริฐสังข์ (ขวา)
  2. นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ (ซ้าย)

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คนด้วยครับ

 

ทั้งนี้ ในการประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรีวนศาสตร์ ครั้งที่ 1 นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ โดยนายณัฐนนท์ ไชยศักดิ์ ก็ได้รับรางวัลอันดับ 1 เช่นกัน