การประชุมนิสิตระดับนานาชาติ Global Cultural Engagement Convention

hkust

เชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมการประชุมนิสิตระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Global Cultural Engagement Convention ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2558 ณ Hong Kong University of Science and Technology

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ihome.ust.hk/~isa/gcec/cgi-bin/index.html

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 8 พ.ค. 58