Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ขอเชิญเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน

ขอเชิญนิสิตและอาจารย์ทุกท่านเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน ... ระหว่างวันที่ 29 ก.พ.- 11 มี.ค. 2559 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 - ครั้งที่ 1) ที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th/

นิสิตท่านใดจดจำรหัสผ่านเครือข่ายนนทรีไม่ได้ สามารถติดต่อด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวนิสิตได้ที่ชั้น 2 HELPDESK อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622999

 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates