ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยชาวฟินแลนด์

fin

 

หัวข้อบรรยาย

Forest biomass as an alternative energy source in Finland - wood procurement from conventional forestry operations
โดย Dr.Juha Nurmi

Bioenergy in Finland - possibilities for biomass plantations
โดย Dr.Jyrki Hytonen

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 303 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลงทะเบียนที่ http://goo.gl/llVe7z