ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษจาก Mendel University

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง