โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิตชั้นปีที่ 4 
ที่สนใจ เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการรับสมัคร ได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th 
หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่ ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561