วิดีโอแนะนำกล้อง วิชาการรังวัดป่าไม้

camera

ตอนที่ 1 http://youtu.be/s3QapIKy1Io

ตอนที่ 2 http://youtu.be/PU-M6xh-PBo

ตอนที่ 3 http://youtu.be/uDzMVPQQh9Q