ทุนการศึกษาวิชาโครงงาน

วิศวกรรมป่าไม้

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้มีนโยบายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานและต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด รายละเอียดการสนับสนุนตามไฟล์ด้านล่าง

รายละเอียด