รูปแบบการทอนไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสม

สวัสดีค่ะ! กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ และคลิกปุ่มคำนวณ
ค่าที่ปรากฎอยู่เป็นข้อมูลสมมุติ คุณสามารถใส่ค่าที่แท้จริงแทนที่ได้
คำเตือน! โปรแกรมนี้ใช้ได้ดีกับไม้ที่มีขนาดความโต (เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก) ไม่เกิน 12 นิ้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับสวนป่า
x

ค่าใช้จ่าย

ข้อมูลอุตสาหกรรม

มีอุตสาหกรรมเหล่านี้ใกล้พื้นที่สวนป่าหรือไม่?
ถ้ามี กรุณากรอกระยะทางระหว่างสวนป่าและโรงงาน และราคาผลิตภัณฑ์นั้น
ถ้าไม่มี กรุณากรอกหมายเลข 0 ทั้งระยะทางและราคา

ระยะทางถึงโรงงาน (กม.)
ราคา (บาท/ตัน)
ไม้บาง:

ไม้แปรรูป:

เยื่อ:

ชิ้นไม้สับ:


หมายเหตุ
โปรแกรมการทอนไม้นี้ เป็นเพียงการนำเสนอทางเลือกในการทอนไม้และจำหน่ายไม้ให้เกิดมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในบริบทของท่านได้ตามความเหมาะสม
Acknowledgments
โปรแกรมนี้พัฒนาโดยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัย “บูรณาการการทอนไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนป่าเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2561-2562