ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล: อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: การทำไม้ / การทำแผนที่ป่าไม้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 209
อีเมล์fforpwd@ku.ac.th

งานวิจัย