รายงานการติดตามการเจริญเติบโตของต้นนนทรีทรงปลูก พ.ศ.2565

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ดำเนินโครงการ “การสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างของต้นนนทรีทรงปลูกเป็นฐานข้อมูลด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน (terrestrial laser scanner: TLS) ซึ่งสามารถติดตามการเจริญเติบโตของต้นนนทรีทรงปลูกได้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้สำรวจต้นนนทรีทรงปลูกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Read more

Soil bioengineering in Forestry : วิศวกรรมชีวภาพทางดินในการป่าไม้

บทความโดย ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ ในการศึกษาทางวนศาสตร์ มีหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม หนึ่งในนั้น คืองานที่ใช้พืชหรือต้นไม้เป็นโครงสร้างวิศวกรรมเพื่อช่วยควบคุมหรือยึดดินไม่ให้เลื่อนไหลพังทลายในพื้นที่สูง เรียกว่า วิศวกรรมชีวภาพทางดิน หรือ soil bioengineering งานนี้อาจเรียกได้ว่า เป็นงานป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ดินถล่ม น้ำกัดเซาะตลิ่ง) ซึ่งวิศวกรจำเป็นต้องหาทางป้องกันโดยการสร้างกำแพงกันดินหรือตลิ่ง วัสดุวิศวกรรมส่วนใหญ่จะใช้เหล็ก คอนกรีต ไม้เสาเข็ม

Read more

แบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูก

ประวัติต้นนนทรีทรงปลูก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จของคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทรงปลูกต้นนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ต้น บริเวณหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น มีพระมหากรุณาธิคุณร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก

Read more

โปรแกรมประเมินน้ำหนักและมูลค่าไม้ยางพารา

เพื่อพัฒนาเครื่องมีในการประเมินมูลค่าไม้ยางพารา สำหรับช่วยให้เกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราและผู้ซื้อไม้ ใช้เป็นข้อมูลกลางในการตกลงราคาซื้อขายไม้อย่างเป็นธรรม

Read more

การสำรองอีเมล KU ไปเก็บในอีเมล @ku.th

ได้รับแจ้งข้อมูลว่า หลังจากการเปลี่ยน password ตามที่ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้แจ้งมา พบว่าเจอปัญหาอีเมล์หายเกลี้ยง (ล่าสุดได้กลับคืนมาแล้ว) เลยนำวิธีสำรองอีเมลของ @ku.ac.th ไปเก็บไว้ในอีเมล @ku.th (บริการของ google) มาแนะนำบุคลากรทุกท่านครับ จะได้มีอีเมลสำรองไว้อีกชุด หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้เข้าไปที่เว็บ gmail.com แล้วล็อกอินด้วยบัญชีมหาวิทยาลัยที่ลงท้ายด้วย @ku.th แล้วคลิกที่รูปเฟืองดังภาพครับ

Read more

ในหลวงกับวิศวกรรมป่าไม้

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องสูญเสียพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ข้าพเจ้าได้รับสื่อ สารคดี พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่าน ตลอดเวลากว่า ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์

Read more

การชักลากไม้ด้วยช้าง: วัฒนธรรมที่ควรค่าอนุรักษ์

ช้างเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพสูงกว่าสัตว์ชนิดใดๆ ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นสัตว์เกี่ยวข้องกับศาสนาและระบบกษัตริย์ ดังนั้นช้างจึงมีบทบาทในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ

Read more

เครื่องจักรกลในทางป่าไม้

เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานหรือกิจการทางด้านป่าไม้ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมกล้า เตรียมพื้นที่ปลูก ปลูกกล้า กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ลิดกิ่ง และรวมถึงการทำไม้

Read more