การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม (FE42)

การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนป่าทองผาภูมิ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ Facebook page ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Read more

แบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูก

ประวัติต้นนนทรีทรงปลูก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จของคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทรงปลูกต้นนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ต้น บริเวณหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น มีพระมหากรุณาธิคุณร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก

Read more

Training course for ICC1 & ICC2 (International Chainsaw Certificate)

การฝึกอบรมการใช้เลื่อยยนต์ จัดโดย ABA International และภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

การเสวนาวิชาการ “การพัฒนานวัตกรรมงานป่าไม้”

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ได้แก่ ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยาการในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมงานป่าไม้” จัดโดย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Read more