การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม (FE42)

การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนป่าทองผาภูมิ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ Facebook page ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้