นพรัตน์ คัคคุริวาระ

ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ตำแหน่ง: อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: การทำไม้, การวางแผนการทำไม้, การวิจัยการดำเนินงานประยุกต์ทางป่าไม้, การรับรองทางป่าไม้, พลังงานชีวมวล, การป่าไม้แม่นยำ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 206
อีเมล์ffornrm@ku.ac.th

งานวิจัย