ดูงานรายวิชาการวางแผนการทำไม้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ได้นำนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนการทำไม้ จำนวน 25 คน ทัศนศึกษา ณ บริษัท Siam Tree Development จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษากระบวนการทำไม้ยูคาลิปตัส การวางแผนการทำไม้ การขนส่ง ตลอดจนการส่งออกสินค้าด้วยเรือเดินสมุทร

Read more

ดูงานหัวตัดไม้ Harvester ในรายวิชา เครื่องจักรกลทางป่าไม้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชาเครื่องจักรกลทางป่าไม้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของหัวตัดไม้ Harvester ในการตัดล้มไม้ ลิดกิ่ง ตัดทอนไม้ยูคาลิปตัส ในโอกาสนี้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ขอขอบพระคุณบริษัท Nisula Thailand ที่อำนวยความสะดวกและให้ความรู้กับนิสิตที่เข้าร่วม

Read more

การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม พ.ศ.2565

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้จัดการเรียนวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม เมื่อวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2565 ที่สวนป่าทองผาภูมิ 1 และทองผาภูมิ 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนิสิตได้มีโอกาสดูงานและศึกษากระบวนการทำไม้อย่างใกล้ชิดตลอด 10 วัน ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบุคลากรในสวนป่าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และความรู้แก่นิสิตเป็นอย่างดี ภาพบรรยากาศการเรียนทั้งหมด

Read more

การประกวดการนำเสนอวิทยานิพนธ์ด้านป่าไม้ 3 นาที

ขอเชิญนิสิตระดับป.โท และ เอก ร่วมการประกวดการนำเสนอวิทยานิพนธ์ด้านป่าไม้ 3 นาที ชิงเงินรางวัล 3,000 Canadian Dollars! รายละเอียด As a significant event of the Asia Pacific Young

Read more

เตรียมสไลด์อย่างไรให้ปัง

ใกล้ได้เวลาต้องเตรียมตัวพรีเซนต์โครงงานแล้วสินะสัมมนาก็ต้องขึ้นแต่ยังไม่มีไอเดียเลย จะเตรียมสไลด์ยังไงดี!?. ลองมาหาคำตอบได้จากที่นี่ >> “เตรียมสไลด์อย่างไรให้ ปัง“ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ห้องอมรมได้ที่ https://bit.ly/3kvNOX0. งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย. –

Read more

เคล็ดลับพิชิตทุนเรียนต่อต่างประเทศ แบบเด็กวนศาสตร์

กิจกรรม “เคล็ดลับพิชิตทุนเรียนต่อต่างประเทศ แบบเด็กวนศาสตร์” วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14:00-16:30 น. ทาง Cisco Webex และ Facebook live คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียน https://cutt.ly/GWqxYqL

Read more