การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม (FE43)

การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ สวนป่าทองผาภูมิ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี