ดำรงค์ ศรีพระราม

ชื่อ-นามสกุล: อ.ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
ตำแหน่ง: อาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Forest Machinery /Database Management
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 215
อีเมล์ffordrs@ku.ac.th

งานวิจัย