ขอขอบคุณนายปิยพันธ์ วรรณกูล

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอขอบคุณนายปิยพันธ์ วรรณกูล หัวหน้าสวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่บรรยายพิเศษเรื่อง “การทำไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้”ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 200 กว่าคน ในรายวิชา การทำไม้ (Timber Harvesting) ผ่านระบบออนไลน์