ทุนการศึกษาวิชาโครงงาน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้มีนโยบายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานและต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด รายละเอียดการสนับสนุนตามไฟล์ด้านล่าง

project_scholarship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *