การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการขอเงินลดหย่อน

 1. ศึกษารายละเอียดการของการลดหย่อนและคืนเงินด้านล่างนี้
 2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน (กรณีที่มีแล้วไม่ต้องดำเนินการ ถ้ายังไม่เคยมีให้ดูรายละเอียดด้านล่าง)
 3. เข้าระบบเพื่อขอเลือกรับสิทธิ์ (เปิดระบบ 3 ส.ค.64)
 4. รอรับเงินคืนภายใน 15 วัน ทำการ หลังจากเข้าทำการในระบบยืนยันสิทธิ์* กรณีมีปัญหารายบุคคลเช่นให้ข้อมูลไม่ครบ บัญชีพร้อมเพย์ไม่สามารถใช้งานได้ จะแจ้งให้ดำเนินแก้ไขผ่านอีเมล @ku.th

การลดหย่อนและข้อกำหนดเงิน

เงินลดหย่อน 50% แบ่งเป็น 2 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 30% เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐ (หรือเป็นขั้นบันใด ในกรณีที่ค่าเทอมสูงกว่า 50,000 ดูภาพด้านล่าง)
 • ส่วนที่ 2 20% เป็นเงินจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลดหย่อนให้ก่อนแล้ว 10% ในค่าธรรมเนียมของภาคการศึกษานี้

ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์รับลดหย่อนในส่วนที่ 1 (ส่วนที่เป็น 30% จากพรบ. เงินกู้ของภาครัฐ)

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564
 3. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนจากเงินของรัฐอยู่แล้ว
 5. ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปเบิกจ่ายกับรัฐ

ช่องทางการคืนเงิน

 1. คืนผ่านบัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น เนื่องจากต้องมีหลักฐานให้กับทางรัฐว่าได้โดนเงินให้กับบุคคลที่มีเลขประชาชนตรงกับนิสิตจริง
 2. ไม่สามารถคืนผ่าน Prompt Pay ของบุคคลอื่นได้ หรือ Prompt Pay ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ (ตามข้อ 1)
 3. หากท่านไม่ได้ใช้งาน Prompt Pay มานานมากเกิน 1 ปี บัญชีอาจจะถูกปิด
 4. มีบ่อยครั้งที่มีการจำไม่ได้ว่าเอาบัญชีใดไปผูกกับบัตรประชาชน เมื่อเงินโอนไปแล้ว แต่ท่านยืนยันว่าไม่ได้รับ เปิดบัญชีดูแล้ว แต่ท้ายที่สุดคือจำผิด

Prompt Pay ที่ผูกอยู่กับบัตรประชาชนของท่าน เป็นธนาคารใดก็ได้

ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login
 • ธนาคารทหารไทยธนชาติ TTB: https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay
 • ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/special/PromptPay/Pages/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *