เปิดบ้าน มก. เลือกแนวทางวางอนาคต 2565

22 ธ.ค. 65 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ร่วมเปิดบ้าน มก. ในงานเลือกแนวทางวางอนาคต ต้อนรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาว่าที่นิสิตใหม่ มก. เปิดบ้านพาน้อง ๆ สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในคณะวนศาสตร์ โดยมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมกันต้อนรับ ตลอดทั้งวัน