งานเสวนาวิชาการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ณ อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่