มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566