มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

Read more

ทุนการศึกษาวิชาโครงงาน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้มีนโยบายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานและต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด รายละเอียดการสนับสนุนตามไฟล์ด้านล่าง

Read more