Joomla gallery by joomlashine.com

flash

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิตชั้นปีที่ 4 
ที่สนใจ เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการรับสมัคร ได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th 
หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่ ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.ku.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
สอบคัดเลือก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
- ข้อเขียน เวลา 9.00-12.00 น. 
- สัมภาษณ์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

หากมีข้อสงสัย/ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2579-0169 ต่อ 202 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เราจะก้าวไปสู่ "ป่าไม้แม่นยำ" ได้อย่างไร

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลวิศวกรรมป่าไม้

bol

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษจาก Mendel University

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง 

อ่านเพิ่มเติม...

 

Page 3 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates