บรรยายพิเศษเรื่อง Update Technology การทำแผนที่และสำรวจสมัยใหม่

newmap

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Update Technology การทำแผนที่และสำรวจสมัยใหม่
โดย ทีมงาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด  
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ http://goo.gl/2QrjWY ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558