ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี