การประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562

ขอเชิญร่วมงานประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562: Technology for Tomorrow

วันที่ 23 กรกฎาคม 2652 ==> Website การประชุม ForTECH 2019

poster fortech2019